เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เอปสัน EPSON Silp Printer


 • EPSON Slip Printer TM-U220A เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เอปสัน TM-U220A.png
  EPSON Slip Printer TM-U220A เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เอปสัน TM-U220A The Epson TM-U220A printers are designed to be compatible with existing systems built around...

 • EPSON Slip Printer TM-U220B,เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เอปสัน TM-U220B.jpg
  EPSON Slip Printer TM-U220B เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เอปสัน TM-U220B The Epson TM-U220B printers are designed to be compatible with existing systems built around a Epson...

 • EPSON Slip Printer TM-U220D,เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เอปสัน TM-U220D.jpg
  EPSON Slip Printer TM-U220D เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เอปสัน TM-U220D The Epson TM-U220D printers are designed to be compatible with existing systems built around a Epson TM-U220...

 • EPSON Slip Printer TM-U950,เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เอปสัน TM-U950.jpg
  EPSON Slip Printer TM-U950 เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เอปสัน TM-U950 The multifunctional Epson TM-U950 handles a variety of printing formats including receipts, journals, and wide sli...

 • Epson TM-T88V เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เอปสัน.png
  EPSON Slip Printer TM-T88V เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เอปสัน TM-T88V Epson TM-T88V is the high-speed thermal receipt printer with a compact design and fastest printing performance, a ...

 • EPSON TM-T82 เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เอปสัน.png
  EPSONTM-T82Slip Printer ราคา 6,250.บาท ราคารวมส่งของทาง Kerry แล้ว หรือมารับสินค้าเอง เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เอปสัน TM-T82 Epson TM-T82 desig...

 • Epson TM-T88IV เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เอปสัน.png
  EPSON Slip Printer TM-T88IV เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เอปสัน TM-T88IV Epson TM-T88IV offers 25% faster printing speed of up to 7.9" per second than its predecessor. Now with 200mm pe...

 • EPSON Slip Printer TM-T82II,เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เอปสัน TM-T82II.png
  EPSON TM-T82II Slip Printer เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ เอปสัน TM-T82II The Epson TM-T82II is the ideal choice for retailers with a low volume of POS transactions. Based on ...

เอปสันได้เริ่มต้นที่เมือง Suwa, ญี่ปุ่นในปี 1942 ภายใต้ชื่อ "Daiwa Kogyo" - บริษัท ทำ
ชิ้นส่วนนาฬิกาข้อมือสำหรับ บริษัทแม่ของบริษัท Seiko ต่อมา ชื่อเอปสัน ได้ถูกตั้งขึ้น
ในปี 1975 โดยจากความคิดของลูกหลานที่เป็นชาย โดยมีนวัตกรรม
และได้ประสบความสำเร็จ EP-101,ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เล็กที่สุดในโลก (EP)
ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดย บริษัท ในปี 1968 เครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์การปฏิวัติได้รับการพัฒนาจาก
จับเวลาการพิมพ์ดิจิตอลตัวแรกของโลกที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิกกรุงโตเกียวในปี 1964
Epson first started life in Suwa, Japan in 1942 as "Daiwa Kogyo" - a company making 
wristwatch parts for its parent company, Seiko. The Epson name was subsequently 
derived in 1975 from the idea of the company being the offspring ("son") of the innovative
and successful EP-101, the world's smallest electronic printer (EP) which was created by
the company in 1968. This revolutionary commercial printer was developed from the 
world's first digital printing timer that was specially designed for the Tokyo Olympics in 1964.

Visitors: 63,681