แก้ไขการใช้งานเบื้องต้น

ปัญหาการใช้เครื่อง FingerScan

ปัญหา 

การสแกนยาก (ผู้ที่มีลายนิ้วมือบาง)

วิธีแก้

ให้กด ID นำก่อน ค่อย วางลายนิ้วมือ

หมายเหตุ ID คือรหัสพนังงานหรือรหัสเครื่อง 

 

ปัญหา

การดึงข้อมูลผ่าน Flash Drive ไม่ได้

วิธีแก้

ให้เปลี่ยน Flash Drive โดยไม่ให้เกิน 2GB 

 

ปัญหา

ตัวเครื่อง Finger Scan ขึ้นหน่วยความจำเต็ม

วิธีแก้ปัญหา

-เปิดโปรแกรม แล้วทำการเชื่อมต่อ

-ดึงข้อมูลบันทึกเวลา เมื่อเรียบร้อยแล้ว 

-ให้คลิกMOUSE ทางด้านขวามือ แล้วเลือกลบข้อมูลการบันทึกเวลา และลบบันทึกการทำงาน 

 

ปัญหาโปรแกรมที่มากับเครื่อง Finger Scan

ปัญหา

ไม่สามารถเชื่อมต่อได้

วิธีแก้ปัญหา

-ที่ตัวเครื่อง  กดปุ่ม เมนู ,ตั้งค่า, ตั้งค่าการเชื่อมต่อ, IP Address,เมื่อได้แล้วให้จดไว้ เช่นที่ได้จากเครื่อง เป็น 192.168.0.201(Finger scan ตัวหนังสือ)

-ที่ตัวเครื่อง  กดปุ่ม เมนู,Comm,เมื่อได้แล้วให้จดไว้ เช่นที่ได้จากเครื่อง เป็น 192.168.0.201(เครื่อง finger Scan ที่เป็นจอสี หรือIcon)

-เมื่อได้หมายเลข IP ของเครื่องมาแล้ว ให้มาที่Computer กดปุ่ม Start,Run ช่อง Run ให้พิมพ์ Cmd กดปุ่ม Open,พิมพ์ Ipconfig กดปุ่ม Enter,เมื่อได้ Ip address( Ip ที่โชว์ เป็นของคอมพิวเตอร์)

-นำมาเปรียบเทียบ ว่าเป็นห้องเดียวกันหรือไม่ เช่น เครื่องได้ 192.168.0.201  คอมได้ 192.168.1.22 ให้เปลี่ยนที่เครื่อง finger เป็นหมายเลข Ip 192.168.1.201 

-แล้วลองทำการเชื่อมต่อดู  หากไม่ได้ต้องดูว่าหมายเลข IP เครื่อง Finger ได้เหมือนกับ IP Computer เครื่องอื่นในวงLan หรือไม่ หากไม่ได้ต้องเปลี่ยน เพื่อให้ไม่ชนกับเครื่องComputer

 

ปัญหา

รายงานไม่สามารถออก Report ได้

วิธีแก้ปัญหา

-ไปที่ปรับปรุง/ตั้งค่า,ตารางการทำงานของพนักงาน,เลือกพนักงานที่ไม่ออกรายงาน,เลือกช่่วงเวลาที่ต้องการดู,หากไม่เห็นเส้นสีน้ำเงินให้กำหนดกะการทำงานของพนักงานใหม่   

***หากมีเส้นสีน้ำเงินอยู่แล้ว  ให้ทำการยกเลิกกะการทำงานชั่วคราว 

วิธีการกำหนดกะการทำงานของพนักงาน

-คลิกปุ่ม กะการทำงานของพนักงาน,ดูช่องรายงานแผนงานที่กำหนด ,กดปุ่มลบ, เมื่อลบแล้วกดปุ่มบวก, เลือกกะงานและที่พนักงานใช่้,กำหนดช่วงเวลาที่พนักงานเริ่มต้นและสิ้นสุด,กดปุ่มตกลง,กดปุ่มตกลง  (จะได้แถบน้ำเงินทางด้านล่างออกมา)

Visitors: 63,681