Proximity Card Reader เครื่องทาบบัตร


 • Proximity card x7.jpg
  Proximity Card Reader X7 เครื่องควบคุมการเข้าออกด้วยลายนิ้วมือ รองรับลงเวลาด้วยลายนิ้วมือ : 200 ลายนิ้วมือ รองรับการสแกนบัตร: 200 cards เซ็นเซอร์ : optica...

 • proximity card reader C100 C103 S100.jpg
  Proximity Card Reader C100 C103 SC100 ราคาถูก เครื่องลงเวลาด้วย บัตร Keycard - รองรับบัตร : 10000 cards - บันทึกข้อมูล : 300,000 รายการ - ระยะการอ่าน : ปร...

 • SC503.jpg
  Proximity Card Reader SC503 เครื่องลงเวลาด้วย บัตร Keycard รุ่น SC 503 - รองรับบัตร : 30,000 บัตร - บันทึกข้อมูล : 50,000 รายการ - หลอด แจ้งสถานะ : สีแดง, สีเขียว - จอแสดง...

 • เครื่องสแกนบัตร HIP Ci100S.jpg
  Proximity Card Reader HIP Ci100S เครื่องสแกนบัตร HIP Ci100S - รองรับบัตร : 50,000 cards - บันทึกข้อมูล : 160,000 รายการ - ระยะการอ่าน : ประมาณ 5 – 15 ซม. ...

 • เครื่องสแกนบัตร HIP CMG290.jpg
  Proximity Card Reader CMG290 เครื่องสแกนบัตร HIP CMG290 - รองรับบัตร : 800 cards - ระยะการอ่าน : ประมาณ 3 – 10 ซม. - Keypad : Touch Screen - ฟังก์ชั...
Visitors: 63,679