คู่มือการใช้งาน


ทางบริษัทฯ ได้จัดทำและรวบรวมคู่มือการใช้งาน ดังนี้

คู่มือเครื่องบันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ

คู่มือระบบ Barcode Printer 

คู่มือการ Set ค่ากล้องวงจรปิด ให้สามารถดูผ่าน Internet

คู่มือการตั้งค่าสัญญาณกันขโมย HG1500 และอุปกรณ์


โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าและบุคคลทั่วไป 

 

 *การตอบปัญหาทางโทรศัพท์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ สำหรับลูกค้าเท่านั้น*

 

 
 
 
        

 

คู่มือการใช้งานเครื่อง บันทึกเวลาด้วยลายนิ้วมือ

คู่มือการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ  คู่มือการใช้งานโปรแกรมเครื่องสแกนลายนิ้วมือ  คู่มือการจัดการประตูเข้า-ออก ตามเวลา
คู่มือการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือผ่าน USB Drive  คู่มือการใช้งาน Finger Scan แบบง่ายๆ  
     

คู่มือการใช้งาน Barcode Printer TSC 

คู่มือการใช้งานDiagnostic ในการset ค่าเครื่องพิมพ์ Barcode printer 

 
คู่มือการใส่ ผ้าหมึก ฺBarcode Printer TSC TTP 244    
     
     

คู่มือการใช้งานเครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด 

คู่มือการใช้เครื่องบันทึกภาพ กล้องวงจรปิด รุ่น SDVR คู่มือการใช้เครื่องบันทึกภาพ กล้องวงจรปิด รุ่น 960H  
การดูภาพย้อนหลัง กล้องวงจรปิด รุ่น SDVR การดูภาพย้อนหลัง กล้องวงจรปิด รุ่น 960H  
การนำภาพกล้องวงจรปิด ออกมาจากเครื่องบันทึก รุ่น SDVR       การนำภาพกล้องวงจรปิด ออกมาจากเครื่องบันทึก รุ่น 960H      

คู่มือการSet ค่าการใช้งานกล้องวงจรปิดผ่าน Internet

คู่มือการสมัคร DYNDNS     

Internet ที่เป็น Router

   
คู่มือการตั้งค่า DDNS ใน Router ยี่ห้อ Billion คู่มือการตั้งค่า Forword Port ใน Router ยี่ห้อ Billion  
คู่มือการตั้งค่า DDNS ใน Router ยี่ห้อ ZTE คู่มือการตั้งค่า Forword Port ใน Router ยี่ห้อ ZTE  
คู่มือการตั้งค่า DDNS ใน Router ยี่ห้อ Zyxel คู่มือการตั้งค่า Forword Port ใน Router ยี่ห้อ Zyxel  
คู่มือการตั้งค่า DDNS ใน Router ยี่ห้อ Technicolor คู่มือการตั้งค่า Forword Port ใน Router ยี่ห้อ Technicolor  
 

Internet ที่เป็น Cable

   
คู่มือการตั้งค่า DDNS ใน Router ยี่ห้อ Cisco คู่มือการตั้งค่า Forword Port ใน Router ยี่ห้อ Cisco  
คู่มือการตั้งค่า DDNS ใน Router ยี่ห้อ Thomson คู่มือการตั้งค่า Forword Port ใน Router ยี่ห้อ Thomson  
     

Internet ที่เป็น Fiber

   
คู่มือการตั้งค่า DDNS ใน Router ยี่ห้อ Huawel คู่มือการตั้งค่า Forword Port ใน Router ยี่ห้อ Huawel  
     

หมายเหตุ

   
 การตั้งค่าการใช้งานกล้องจะต้อง ทำการ 
  1. สมัคร DYNDNS
  2. ตั้งค่า ค่า IP Address และ Port ของเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด เพื่อใช้ในการ Forword Port 
  3. ตั้งค่าในอุปกรณ์ที่ต่อInternet (DDNS และ Forword Port )
  4. การ Disable Firewall, Disable WAN Blocking
 


คู่มือการSet ค่าการใช้งานสัญญาณกันขโมย HG1500

คุ๋มือการตั้งค่าการใช้งานสัญญาณกันขโมยและอุปกรณ์


Visitors: 63,678