KOWA DVR เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด โคว่า


 • RMH0428EU.png
  เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด 4 กล้อง รุ่น RMH-0428EU SPECIFICATION เครื่องบันทึก AHD/TVI/CVI/IP/Analog 4CH เครื่องบันทึกรองรับกล้องสูงสุด 5ล้านเมกะพิเซล ช่องต่อสัญญาณมอนิเตอร์ VG...

 • RMH0828EU.png
  เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด 8 กล้อง รุ่น RMH-0828EU SPECIFICATION เครื่องบันทึก AHD/TVI/CVI/IP/Analog 8CH เครื่องบันทึกรองรับกล้องสูงสุด 5ล้านเมกะพิเซล ช่องต่อสัญญาณมอนิเตอร์ V...

 • RMH1628EU.png
  เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด 16 กล้อง รุ่น RMH-1628EU SPECIFICATION เครื่องบันทึก AHD/TVI/CVI/IP/Analog 16CH เครื่องบันทึกรองรับกล้องสูงสุด 5ล้านเมกะพิเซล ช่องต่อสัญญาณมอนิเตอร์ ...

 • RAH-1628AU.png
  เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด16 กล้อง รุ่น RAH-1628AU SPECIFICATION เครื่องบันทึก AHD 16 CH เทคโนโลยีบีบอัดไฟล์แบบ H.264 บันทึกที่ความละเอียด 1080P@25fps(CIF)/ 1080P@15fps/ 720P@2...

 • DVR5in1 4CH.png
  เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด4 กล้อง รุ่น AHD-511E SPECIFICATION เครื่องบันทึก AHD 4 CH5IN1AHD /TVI /CVI / IP / CVBS ความละเอียดในการบันทึกภาพ720P/960P/1080P รองรับฮาร์ดดิสสูงสุด...

 • DVR5in1 8CH.png
  เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด 8 กล้อง รุ่น AHD-5811E SPECIFICATION เครื่องบันทึก AHD 8 CH 5IN1AHD /TVI /CVI / IP / CVBS ความละเอียดในการบันทึกภาพ720P/960P/1080P รองรับฮาร์ดดิสสูง...

 • DVR5in1 16CH.png
  เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด 16กล้อง รุ่น AHD-5611E SPECIFICATION เครื่องบันทึก AHD 16CH 5IN1AHD /TVI /CVI / IP / CVBS ความละเอียดในการบันทึกภาพ720P/960P/1080P รองรับฮาร์ดดิสสูงส...

 • DVR5in1 4CH.png
  เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด 4 กล้อง ความละเอียด 3 ล้าน รุ่น KW-DVR-3MP411 SPECIFICATION เครื่องบันทึกกล้อง AHD 3MP(2048x1536P) 4 CH รองรับกล้อง 5 ระบบAHD /TVI /CVI / IP / CVBS ค...

 • DVR5in1 8CH.png
  เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด 8 กล้อง ความละเอียด 3 ล้าน รุ่น KW-DVR-3MP811 SPECIFICATION เครื่องบันทึกกล้อง AHD 3MP(2048x1536P) 8 CH รองรับกล้อง 5 ระบบAHD /TVI /CVI / IP / CVBS ค...

 • DVR5in1 16CH.png
  เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด 16 กล้อง ความละเอียด 3 ล้าน รุ่น KW-DVR-3MP611SPECIFICATION เครื่องบันทึกกล้อง AHD 3MP(2048x1536P) 16CH รองรับกล้อง 5 ระบบAHD /TVI /CVI / IP / CVBS ความล...

 • เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด 4 CH รุ่น DUHD 0485EU
  เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด 4 กล้องความละเอียด 8 ล้าน รุ่น DUHD 0485EU SPECIFICATION เครื่องบันทึก 4 ช่องในระบบ UHD H.265 รองรับฮาร์ดดิสสูงสุด 6TBx1ลูก บันทึกอัตราเฟรมเรทที่ 1280...

 • เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด 8 CH รุ่นDUHD 0885EU-N.png
  เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด 8 กล้องความละเอียด 8 ล้านรุ่น DUHD 0885EU-N SPECIFICATION เครื่องบันทึก 8 ช่องในระบบ UHD H.265 รองรับฮาร์ดดิสสูงสุด 6TBx2ลูก บันทึกอัตราเฟรมเรทที่ 128...

 • เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด 16 CH รุ่นDUHD 0885EU-N.png
  เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด 16 กล้อง ความละเอียด 8 ล้าน รุ่น DUND 1685EU-N SPECIFICATION เครื่องบันทึก 16 ช่องในระบบ UHD H.265 รองรับฮาร์ดดิสสูงสุด 6TBx2ลูก บันทึกอัตราเฟรมเรทที่ ...

 • KOWA CCTV Model AHD-411,กล้องวงจรปิด โคว่า รุ่น AHD-411.png
  KOWA DVR Model AHD-411 เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด โคว่า รุ่น AHD-411 - เครื่องบันทึก 4 CH H.264 - ความละเอียดในการบันทึกภาพ 720p@30fps - รองรับฮาร์ดดิสสูงส...

 • KOWA CCTV Model AHD-811,กล้องวงจรปิด โคว่า รุ่น AHD-811.png
  KOWA DVR Model AHD-811 เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด โคว่า รุ่น AHD-811 - เครื่องบันทึกAHD 8CH ที่เทคโนโลยี่ H.264 - บันทึกความละเอียดที่ 720P - รองรับฮาร์ดดิ...

 • KOWA CCTV Model AHD-611,กล้องวงจรปิด โคว่า รุ่น AHD-611.png
  KOWA DVR Model AHD-611 เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด โคว่า รุ่น AHD-611 - เครื่องบันทึกAHD 16CH ที่เทคโนโลยี่ H.264 - บันทึกความละเอียดที่ 720P - รองรับฮาร์ดด...

 • KOWA DVR Model RAV-813E-K,เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด โคว่า รุ่น RAV-813E-K.png
  KOWA DVR Model RAV-813E-K เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด โคว่า รุ่น RAV-813E-K - เครื่องบันทึก AHD 8 CH เทคโนโลยีบีบอัดไฟล์แบบ H.264 - บันทึกที่ความละเอียด 1080P...

 • KOWA DVR Model RAV-1613E-K,เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด โคว่า รุ่น RAV-1613E-K.png
  KOWA DVR Model RAV-1613E-K เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด โคว่า รุ่น RAV-1613E-K - เครื่องบันทึก AHD 16 CH เทคโนโลยีบีบอัดไฟล์แบบ H.264 - บันทึกที่ความละเอียด 10...

 • KOWA DVR Model RAV-1613E-N,เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด โคว่า รุ่น RAV-1613E-N.png
  KOWA DVR Model RAV-1613E-N เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด โคว่า รุ่น RAV-1613E-N - เครื่องบันทึก AHD 16 CH เทคโนโลยีบีบอัดไฟล์แบบ H.264 - บันทึกที่ความละเอียด 10...
Visitors: 52,890