Guard Tour Systems ระบบ นาฬิกายาม


  • นาฬิกายาม HIP Guard Tour.jpg
    นาฬิกายาม HIP Guard Tour , PATROL MANAGING เป็นระบบ ที่เสริมประสิทธิ์ภาพ การรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันยามหลับ และยังสามารถรักษาระบบควบคุมการทำงาน ของยาม และ ของรปภได้อย่างเคร่งค...
Visitors: 63,681