ระบบนาฬิกายาม HIP GT11

นาฬิกายาม HIP GT11 Guard Tour System


HIP CM GT11 Guard Tour 
 
นาฬิกายาม HIP CM GT11

 
นาฬิกายาม HIP GT11 Guard Tour , PATROL MANAGING ให้ทุกครัวเรือนอุ่นใจ ในระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันยามหลับ และยังสามารถรักษาระบบควบคุมการทำงานของยาม รปภ ได้อย่างเคร่งครัด โดยการบันทึกเวลาเพื่อเป็นหลักฐาน เมื่อใช้ ระบบ นาฬิกายาม HIP GT11 Guard Tour , PATROL MANAGING พร้อมไฟฉายในตัว  
   
คุณสมบัติ Software เครื่องนาฬิกายาม CM GT11
สามารถดึงข้อมูลผ่าน USB ได้โดยผ่านจาก Software  
Software เป็นเมนูไทย หรือ English  
สามารถแสดงผลการทำงานเป็นกราฟออกรายงาน MS Excel ได้  
 รองรับการใช้งานกับ Windows/ME/2000/XP/Vista,7  
กำหนด จุด หรือ เหตุการณ์ ต่างๆ และอื่นๆได้จาก Software  
สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าโปรแกรม  
ทำการ Map Function ในการกำหนดจุดตรวจได้  
ดูเวลาการตรวจตราของ รปภ.ได้อย่างสมบูรณ์


 

  • นาฬิกายาม HIP CM GT9 Guard Tour.jpg
    HIP CM GT9 Guard Tour นาฬิกายาม HIP CM GT9 นาฬิกายาม HIP CM GT9 Guard Tour , PATROL MANAGING ให้ทุกครัวเรือนอุ่นใจ ในระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันยามหลับ และยังสามารถ...

  • นาฬิกายาม HIP CM GT4 Guard Tour.jpg
    HIP CM GT4 Guard Tour นาฬิกายาม HIP CM GT4 นาฬิกายาม HIP CM GT4 Guard Tour , PATROL MANAGING ให้ทุกครัวเรือนอุ่นใจ ในระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันยามหลับ และยังสามารถรักษาร...
Visitors: 3,260