ระบบ นาฬิกายาม HIP CM GT4

HIP CM GT4 Guard Tour System


HIP CM GT4 Guard Tour 
นาฬิกายาม HIP CM GT4
นาฬิกายาม HIP CM GT4 Guard Tour , PATROL MANAGING ให้ทุกครัวเรือนอุ่นใจ ในระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันยามหลับ และยังสามารถรักษาระบบควบคุมการทำงานของยาม รปภ ได้อย่างเคร่งครัด โดยการบันทึกเวลาเพื่อเป็นหลักฐาน เมื่อใช้ ระบบ นาฬิกายาม HIP CM GT4 Guard Tour , PATROL MANAGING
คุณสมบัติ : นาฬิกายาม GUARD TOUR MODEL CM GT4
   - ตัวเครื่องทำจากวัสดุ Alloy body เคลือบด้วยวัสดุจับกันลื่น  
   - อ่าน Tag อัตโนมัติ
   - ทนทานต่อสภาวะความชื่น หรือ การโดนน้ำ
   - ตัวเครื่องบำรุงรักษาง่าย ด้วยการออกแบบที่ป้องกันการกระแทก
   - เชื่อมต่อ USB ในการโหลดข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ง่ายดาย
   - หน่วยความจำ 4 Mb. หรือ รองรับ 60,000 ข้อมูล
   - อ่าน Tag ที่ติดตั้งได้เร็วด้วยสัญญาณ RFID
   - ระยะการอ่านข้อมูลกับ Tag น้อยกว่า 10 ซม.
   - แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน
   - เมื่อทำการอ่าน Tag จุดตรวจมีเสียงสัญญาณ บงบอกทุกครั้ง
   - Tag จุดตรวจสามารถติดตั้งได้ทุกที่ทนทานต่อน้ำ และแสงแดด
   - สามารถถอดเปลี่ยนแบ๊ตเตอรรี่ได้
   - สามารถใช้งานได้ง่ายพร้อมทำงานได้ทันที
  • นาฬิกายาม HIP CM GT9 Guard Tour.jpg
    HIP CM GT9 Guard Tour นาฬิกายาม HIP CM GT9 นาฬิกายาม HIP CM GT9 Guard Tour , PATROL MANAGING ให้ทุกครัวเรือนอุ่นใจ ในระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันยามหลับ และยังสามารถ...

  • นาฬิกายาม HIP GT11 Guard Tour.jpg
    HIP CM GT11 Guard Tour นาฬิกายาม HIP CM GT11 นาฬิกายาม HIP GT11 Guard Tour , PATROL MANAGING ให้ทุกครัวเรือนอุ่นใจ ในระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันยามหลับ และยังสามารถรักษ...
Visitors: 3,262